خلیج فارس ثبت جهانی شد ؟

مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته : تمام حرکات و اقدامات انجام شده برای ثبت جهانی نام کهن و پرآوازه خلیج فارس که دو سال پیش آغاز شد، برای جلوگیری از هر گونه چالش به صورت چراغ خاموش بود.

سیدمهدی میرصالحی مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صمت در این نشست اعلام کرد که با تلاش و پیگیری مستمر دفتر مالکیت صنعتی وزارت صمت، خلیج فارس ایران با پیشوند مروارید در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به ثبت جهانی رسید.

منظور مروارید های خلیج ( همیشه ) فارس ثبت جهانی شد . دوستان مردم ایران را کوته نگر فرض کردند . شاید آقایان نادان باشند ولی مردم ایران بیشتر از آنها میفهمند و درک میکند . این ثبت جهانی به عنوان اسم یک مروارید که نام خلیج فارس را تداعی میکند قابل ستایش است ولی اگر آن را ربط و گسترش بدهیم به سندی برای نام خلیج همیشگی فارس بسیار کوتاه نگرانه حواهد بود . عرب های حوزه خلیج فارس هنوز از اسم جعلی خ ل ی ج استفاده میکنند و خواهند کرد . مدیران سعی کنند از راههای قانونی  نام خلیج فارس را مستدام دارند . نام این مکان در خوزه بین المللی و جغرافیایی مطمئنا کار وزارت صنعت و معدن نیست . 

نام پرآوازه و کهن خلیج فارس را که دارای پشتوانه صد‌ها سند، کتاب و نقشه های قدیمی است شاید بهتر باشد وزارت امورخارجه با همکاری اساتید و دست در اندر کاران این نام را در گوش عربها و امریکایی ها فرو برند . البته و صد البته در این زمینه به رضا شاه کبیر احتیاج است نه آقایانی که به فکر میز کاری خود فقط هستند . 


منبع این نوشته : منبع
خلیج ,فارس ,جهانی ,وزارت ,مالکیت ,مروارید ,خلیج فارس ,دفتر مالکیت ,صنعتی وزارت ,مالکیت صنعتی ,مردم ایران ,مالکیت صنعتی وزارت ,دفتر مالکیت صنعتی